Regulaminy i polityka prywatności

Regulamin sklepu internetowego A4academy określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta.

§ 1 DEFINICJE

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
 3. Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Sklep – sklep internetowy A4academy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://a4academy.pl i https://platforma.a4academy.pl.
 7. Sprzedawca – A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000676999, NIP 6762529274, nr REGON 36724889100000
 
 

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków
 2. Adres e-mail: [email protected]
 
 

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
 
 

§ 4 ZAKUPY W SKLEPIE

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.
 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.
 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.
 6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.
 8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto. W celu dokonywania zakupów w Sklepie należy zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto.
 
 

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić:
 2. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Za pomocą karty płatniczej (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.): Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
 4. Za pośrednictwem platformy płatniczej: PayU, Przelewy24, Stripe
 5. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 2 Dni roboczych od złożenia zamówienia.
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
 7. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
 
 

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.
 2. Termin realizacji zamówienia wynosi 2 Dni robocze.
 3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.
 4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 7. a. Drogą elektroniczną – w przypadku treści cyfrowych
 8. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.
 10. Sprzedawca dołoży wszelkich starań aby zapewnić nieprzerwany dostęp do zakupionych produktów. Wyjątkiem mogą być sytuacje losowe, przerwy techniczne, przerwy powstałe nie z winy Sprzedawcy, usunięcie produktów z oferty.
 
 

§ 7 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 7 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 7 dni od dnia:
  1. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 
 

§ 8 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 7 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 7 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.
 
 

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 
 

§ 10 REKLAMACJE

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: a. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny. b. Przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  1. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad.
  2. Żądać usunięcia wady.
 3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków.
 5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.
 6. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 
 

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  1. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
  2. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
  3. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
  4. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
 

§ 12 DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 
 

§ 13 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 5. Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
 5. Informacje zawarte w szkoleniach mają charakter ogólny i nigdy nie mogą zastępować porady wykwalifikowanego eksperta (takiego jak lekarz, farmaceuta, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta i podobni). Nawet jeżeli informacje zawarte w szkoleniach są zgodne z aktualną wiedzą medyczną, mogą nie mieć zastosowania do konkretnego przypadku. Żaden z poszczególnych autorów, administratorów, programistów czy właścicieli A4academy, ani nikt inny związany z A4academy nie może brać odpowiedzialności za wyniki i konsekwencje jakiejkolwiek próby wykorzystania informacji przedstawionych w tej witrynie. Żadne dane w serwisie A4academy.pl lub dołączone jako część jakiegokolwiek projektu A4academy nie powinny być interpretowane jako próba przedstawienia czy wyrażenia opinii medycznej lub w inny sposób zaangażowania się w praktykę medyczną.
 6. Sprzedający wyróżnia kilka rodzajów produktów sprzedawanych w sklepie: szkolenia, kursy, kierunki kariery, pakiety, szkolenia live.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia na platformie pewnych rodzajów szkoleń (np. kierunek kariery), które nie będą udostępniane w pakiecie VIP czy Elite.
 8. Dostęp do szkoleń przyznawany jest na czas nieokreślony, do czasu zamknięcia projektu vod.a4academy.pl, platforma.a4academy.pl, a4academy.pl lub zaprzestania działalności przez spółkę A4academy sp. Z o.o..
 
 

§ 14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest wyłączona.
 3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

§ 1 DEFINICJE
Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną
uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy A4academy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://a4academy.pl
Usługodawca – A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000676999, NIP 6762529274, nr REGON 36724889100000 Usługobiorca – każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.
§ 2 Newsletter
1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki
cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do
Newslettera.
4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Sklepie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail,
Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania
się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a
Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
5. W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
6. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]
7. Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować
niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.
§ 3 Reklamacje
1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: [email protected]
2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o
mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 4 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
Usługodawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 5 Postanowienia końcowe
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co
najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy:
[email protected], co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
6. W przypadku ewentualnego sporu z Usługobiorcą niebędącym konsumentem, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest w języku polskim.

§ 1 DEFINICJE
Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne
Konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Sklep – sklep internetowy A4academy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://a4academy.pl
Sprzedawca – A4ACADEMY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków, wpisaną do
Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000676999, NIP 6762529274, nr REGON 36724889100000
§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ
1. Adres pocztowy: ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków
2. Adres e-mail: [email protected]
§ 3 WYMOGI TECHNICZNE
1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:
aktywne konto e-mail
urządzenie z dostępem do Internetu
przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies
§ 4 KONTO
1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.
2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu
zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.
3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.
4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na
zasadach wskazanych w Regulaminie.
5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.
6. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: [email protected], czego skutkiem będzie
niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.
§ 5 REKLAMACJE
1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail [email protected]
2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
3. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:
a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o
mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj:
https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595;
b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej,
do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów
dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596;
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów;
d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
§ 6 DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są głównie na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez
Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 7 ZASTRZEŻENIA
1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.
3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.
4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:
a. konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu b. poprawa bezpieczeństwa
świadczonej usługi
c. zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.
5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za
pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.
6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej
wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy [email protected], czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą
wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.
7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej
przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.
8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów
prawa.

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.


1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: a4academy.pl
 2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: A4academy sp. z o. o. Morawskiego, 5/524, Kraków
 3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: [email protected]
 4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • Prowadzenie newslettera
  • Prowadzenie systemu komentarzy
  • Prowadzenie rozmów typu chat online
  • Prezentacja profil użytkownika innym użytkownikom
  • Obsługa zapytań przez formularz
  • Przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
  • Realizacja zamówionych usług
  • Windykacja należności
  • Prezentacja oferty lub informacji
 6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).

2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.
 3. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 4. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa.
 5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych.

3. Hosting

 1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: dhosting

4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
  • firma hostingowa na zasadzie powierzenia
  • kurierzy
  • operatorzy pocztowi
  • kancelarie prawne i windykatorzy
  • operatorzy płatności
  • operatorzy rozwiązania typu chat online
  • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  • firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

5. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

6. Logi Administratora

 1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

7. Istotne techniki marketingowe

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Operatora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Operator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Operator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Operator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Operatora.

8. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  2. realizacji celów określonych powyżej w części “Istotne techniki marketingowe”;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:

  Urządzenia mobilne:

Niniejszy wzór polityki został wygenerowany bezpłatnie, w celach informacyjnych, w oparciu o naszą wiedzę, branżowe praktyki i przepisy prawa obowiązujące na dzień 2018-08-14. Zalecamy sprawdzenie wzoru polityki przed użyciem jej na stronie. Wzór opiera się na najczęściej występujących na stronach internetowych sytuacjach, ale może nie odzwierciedlać pełnej i dokładnej specyfiki Twojej strony www. Przeczytaj uważnie wygenerowany dokument i w razie potrzeb dostosuj go do Twojej sytuacji lub zasięgnij porady prawnej. Nie bierzemy odpowiedzialności za skutki posługiwania się tym dokumentem, ponieważ tylko Ty masz wpłw na to, czy wszystkie informacje w nim zawarte są zgodne z prawdą. Zwróć także uwagę, że Polityka Prywatności, nawet najlepsza, jest tylko jednym z elementów Twojej troski o dane osobowe i prywatność użytkownika na stronie www.

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin usługi A4® Elite określa zasady świadczenia usługi subskrypcji przez A4academy – A4academy sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków. KRS:0000676999 NIP: 6762529274 REGON: 367248891.
2. Regulamin dotyczy świadczenia usług drogą elektroniczną, o której mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa zasady świadczenia Usługi przez A4academy. 3. Regulamin udostępniany jest pod adresem internetowym https://a4academy.pl/regulamin/ w sposób, który umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2. DEFINICJE Wyrażenia pisane w Regulaminie wielką literą mają następujące znaczenie:
1. A4academy – A4academy sp. Z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków. KRS:0000676999 NIP: 6762529274 REGON: 367248891.
2. A4® Elite – multimedialny program e-learningowy składający się ze szkoleń z zakresu odżywiania, treningu, rozwoju i innych;
3. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną będąca stroną umowy o świadczenie Usługi; Klient może zawrzeć umowę na własną rzecz (wyłącznie osoby fizyczne) lub na rzecz osoby trzeciej (będącej osobą fizyczną);
4. Konto A4® – przestrzeń sieciowa Użytkownika, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu Konta, z której Użytkownik może korzystać jeżeli jest do niej zalogowany. Szczegółowe postanowienia dotyczące Konta określa regulamin Konta, dostępny pod adresem internetowym https://a4academy.pl/;
5. Polityka prywatności – polityka prywatności A4academy dostępna pod adresem https://a4academy.pl/regulamin;
6. Usługa – usługa A4® Elite – Subskrypcja szkoleń online świadczona przez A4academy drogą elektroniczną polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści cyfrowych w postaci szkoleń online, w tym treści wideo, pisanych, audio, graficznych, webinarów, transmisji live i innych;
7. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usługi na podstawie Umowy z A4academy (gdy Użytkownik jest jednocześnie Klientem) lub jako beneficjent Umowy, gdy umowa została zawarta pomiędzy A4academy a Klientem, jako umowa o świadczenie na rzecz osoby trzeciej (Użytkownika).

§ 3. ZASADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z USŁUGI
1. A4academy świadczy Usługę wyłącznie na rzecz Użytkownika, który: a. posiada Konto A4® (Konto może zostać utworzone podczas zakupu Usługi); b. zaakceptował Regulamin; c. uiścił wynagrodzenie za Usługę lub gdy wynagrodzenie uiścił Klient (umowa o świadczenie na rzecz Użytkownika jako osoby trzeciej); d. korzysta ze sprzętu i oprogramowania spełniających wymagania określone w §7.
2. Korzystanie z Usługi możliwe jest dla celów prywatnych. Zakazane jest rozpowszechnianie treści cyfrowych dostarczanych w ramach Usługi, z zastrzeżeniem przepisów prawa o dozwolonym użytku.
3. W związku z korzystaniem z Usługi Użytkownik nie może dostarczać Usługodawcy ani osobom trzecim treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawo lub dobre obyczaje. 4. Usługa dostępna jest z terytorium Polski. Usługa może być dostępna także z zagranicy, jednak A4academy nie gwarantuje jej należytego działania.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI I PŁATNOŚCI
1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi (zakupu Usługi) dochodzi przez złożenie zamówienia na stronie internetowej A4academy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”.
2. Klient, który zakupił Usługę dokonuje płatność kartą Visa, Maestro, American Express lub MasterCard.
3. Operatorem płatności Stripe Payments Europe, Ltd. Wskazana karta płatnicza będzie obciążana cykliczne i automatyczne w kolejnych okresach rozliczeniowych. Karta płatnicza będzie obciążana za czas dostępu trwający do końca okresu rozliczeniowego, w którym Klient zrezygnuje z Usługi.
4. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony z miesięcznym okresem rozliczeniowym. Termin miesięczny kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniu terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, dnia następnego po ostatnim dniu tego miesiąca.

§ 5. KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługuje Klientowi, który zawarł z A4academy Umowę jako konsument, to jest bez bezpośredniego związku z jego działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient (będący konsumentem) może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny.
2. Z odstąpieniem od Umowy nie wiąże się obowiązek poniesienia przez Klienta jakichkolwiek kosztów.
3. Odstąpienia od Umowy Klient dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres A4academy – [email protected]
4. A4academy udostępnia wzór odstąpienia od Umowy na stronie internetowej w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie, wydrukowanie i odtwarzanie (Zał. 1 do niniejszego Regulaminu)
5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy za jego wyraźną zgodą rozpoczęcie świadczenia Usługi (dostarczanie treści cyfrowych) nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Powyższą zgodę Klient wyraża podczas zakupu Usługi przez akceptację Regulaminu. A4academy informuje Klienta o utracie prawa odstąpienia od Umowy przed rozpoczęciem dostarczania treści cyfrowych.
6. Zgłoszenie prośby o anulowanie subskrypcji odbywa się za pomocą
7. Anulowanie następuje do 72 godzin od momentu zgłoszenia anulowania.

§ 6. OKRES TESTOWY
1. Użytkownik, który zarejestruje się na darmowy okres testowy podaje przy rejestracji dane swojej karty płatniczej.
2. Podczas okresu testowego niektóre funkcje mogą być niedostępne lub ograniczone.
3. Gdy użytkownik anuluje subskrypcję w czasie okresu testowego, dostęp do A4 Elite zostaje cofnięty natychmiast.
4. Przywrócenie subskrypcji w takim przypadku wiąże się z obciążeniem karty płatniczej użytkownika pełną kwotą opłaty za dostęp do A4 Elite.
5. Użytkownik, który skorzystał z okresu testowego, nie może ponownie skorzystać z oferty okresu testowego.

§ 7. WYMAGANIA TECHNICZNE I DOSTĘPNOŚĆ USŁUGI
1. Aby korzystać z Usługi niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych: a. komputer z systemem Windows 7 lub nowszym, komputer z systemem mac Os, smartfon z systemem Android 8 i nowszym; b. dostęp do Internetu o przepustowości łącznej min. 10 Mb/s; c. zainstalowana przeglądarka internetowa Google Chrome, Microsoft Internet Explorer lub Mozilla Firefox lub Safari 10+ z obsługą Java Script, oraz wtyczką Sun Java JRE 1.5.0 lub nowszą; d. włączona obsługa plików cookies; e. posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
2. Usługa dostępna jest przynajmniej 25 dni w każdym miesiącu przynajmniej 20 godzin na dobę. A4academy dołoży staranności aby prace konserwacyjne i rozwojowe dokonywać w godzinach nocnych i/lub w dni wolne od pracy.

§ 8. REKLAMACJE
1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Usługi Klient i/lub Użytkownik może złożyć reklamację.
2. Osoby wskazane w ust. 1 powyżej składają reklamacje w formie pisemnej pod adres A4academy sp. z o. o., ul. Morawskiego 5/524, 30-102 Kraków albo pod adres poczty elektronicznej [email protected] Reklamacja powinna zawierać adres lub adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana informacja o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz przyczynę reklamacji (na czym polega wadliwość Usługi).
3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysłana Klientowi i/lub Użytkownikowi pod wskazany przez niego adres lub adres poczty elektronicznej.

§ 9. DANE OSOBOWE
1. A4academy sp. z o. o. jest administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów (będących osobami fizycznymi).
2. Klient i Użytkownik udostępniają A4academy swoje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny.
3. Klient dodatkowo udostępnia: dane karty płatniczej, a gdy dokonuje zakupu Usługi w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą: firmę oraz numer NIP,
4. Klient i Użytkownik mogą dodatkowo udostępnić numer telefonu, a Użytkownik także stanowisko.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest: a. konieczność realizacji umowy o świadczenie Usługi, gdy Użytkownik jest jej stroną (jest również Klientem) lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Użytkownika (Klienta); b. prawnie usprawiedliwiony cel realizowany przez A4academy, polegający na wykonaniu umowy o świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy Klientem jest inna osoba niż Użytkownik.
6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klientów jest konieczność realizacji umowy o świadczenie Usługi oraz konieczność podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie Klienta.
7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje zasady udostępnione w dokumencie Polityka Prywatności.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje od dnia 28 stycznia 2021 roku.
2. A4academy ma prawo zmiany Regulaminu z przyczyn organizacyjnych, technicznych, lub prawnych.
3. Nowy regulamin zostanie udostępniony na https://a4academy.pl/regulamin/ a Użytkownicy i Klienci zostaną poinformowani o zmianie pocztę elektroniczną.
4. Klienci oraz Użytkownicy zostaną poinformowania o treści zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem. Klientowi i/lub Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usługi najpóźniej na jeden dzień roboczy przed wprowadzeniem zmian Regulaminu.

Regulamin Programu Partnerskiego
§1 [Przedmiot regulaminu]
Niniejszy regulamin określa warunki współpracy spółki A4Academy Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z jej partnerami uczestniczącymi w programie afiliacyjnym,
polegającym na świadczeniu usługi odpłatnego pośrednictwa w pozyskiwaniu klientów na usługi
świadczone przez w/w spółkę.
§2 [Słowniczek]
Użyte w niniejszym dokumencie terminy oznaczają:
1. A4Academy – A4Academy sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, z adresem ul. Kazimierza
Morawskiego 5/524, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieście Wydział XI Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000676999, posiadającą NIP 6762529274,2.
2. Klient – klient pozyskany przez A4Academy na skutek opisanego w Regulaminie działania
Partnera.
3. Kod – unikalny kod afiliacyjny przyznawany Partnerowi, także w postaci odnośnika (adresu
URL).
4. Partner – osoba uczestnicząca w Programie, spełniająca wymogi wskazane w §3 ust. 1
Regulaminu, pozyskująca Klientów na usługi świadczone przez A4Academy w zamian za
wynagrodzenie.
5. Program – program afiliacyjny, w ramach którego Partnerzy pozyskiwać będą na rzecz
A4Academy nowych Klientów na zasadach określonych w Regulaminie.
6. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://a4academy.pl/ wykorzystywana do
koordynacji współpracy w ramach Programu oraz wygenerowania Kodu.
7. Regulamin – niniejszy dokument;
8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
§3 [Uczestnictwo w Programie]
1. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby zaproszone przez A4Academy, które:
a. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
b. założą i aktywują konto w Portalu;
c. zaakceptują postanowienia Regulaminu;
d. w ramach działalności gospodarczej, naukowej, publicystycznej czy publicznej głoszą
założenia i wartości zbieżne z tymi reprezentowanymi przez A4Academy.
2. Korzystając z Portalu, Partner może wygenerować stosowny Kod, pozwalający na oferowanie
usług A4Academy z rabatem dla Klienta, zapewniając przy tym Partnerowi wynagrodzenie w
zamian za każdą sprzedaną usługę.
3. Kwota rabatu przyznawanego Klientowi w zamian za użycie Kodu jest ustalana indywidualnie
przez A4Academy w odniesieniu do każdego z Partnerów, a jej wysokość ujawniana jest za
Partnerowi za pomocą Portalu.
4. Partycypacja w Programie nie jest jednoznaczna z obowiązkiem publikacji Kodu czy
pozyskiwania Klientów w inny sposób.
5. Partner przyjmuje do wiadomości, iż podane przez niego w trakcie rejestracji w Portalu
informacje są podstawą do rozliczeń z A4Academy i wypłaty należnego mu wynagrodzenia. W
przypadku jakichkolwiek sporów co do osoby uprawnionej do otrzymania wynagrodzenia i/lub
numeru rachunku bankowego, na jaki w/w ma zostać wypłacone, decydujące znaczenie mają
dane wprowadzone przez Partnera w ramach rejestracji w Portalu.
§4 [Istotna współpracy]
1. Polecając usługi A4Academy, Partner będzie publikował Kod (także w formie linku
afiliacyjnego), zachęcając odbiorców publikowanych przez niego treści do skorzystania z usług
A4Academy.
2. Wszelkie działania promocyjne realizowane są przez Partnera jego własnym kosztem, na jego
odpowiedzialność. W przypadku gdy w związku z działalnością Partnera wobec A4Academy
podniesione zostaną jakiekolwiek roszczenia (tak przez potencjalnych Klientów, jak i
jakiekolwiek organy państwowe), Partner zobowiązany będzie do podjęcia wszelkich
przewidzianych prawem czynności zmierzających do zwolnienia A4Academy od w/w
odpowiedzialności, jak i do naprawienia ewentualnej szkody.
3. Prowadzone przez Partnera działalności promocyjne nie mogą stać w sprzeczności z
wartościami wyznawanymi i promowanymi przez A4Academy.
4. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Partner przyjmuje do wiadomości, że:
a) nie jest upoważniony do składania w imieniu A4Academy jakichkolwiek oświadczeń
woli, w szczególności do zawierania umów;
b) nie jest upoważniony do pobierania jakichkolwiek opłat od osób, z którymi się
kontaktuje w ramach realizacji niniejszej współpracy, a w szczególności od Klientów;
c) A4Academy może bez podania przyczyny odmówić zawarcia umowy z podmiotem,
który posłużył się Kodem i odmowa taka nie stanowi podstaw do zgłaszania przez
Partnera jakichkolwiek roszczeń;
d) A4Academy jest w pełni uprawniona do nawiązywania analogicznych współpracy z
innymi podmiotami.
§5 [Obowiązki Stron]
1. W ramach prowadzonej na podstawie niniejszego Regulaminu współpracy Partner
zobowiązany jest do:
a) samodzielnego zapewnienia sobie wszelkich narzędzi i środków koniecznych do
efektywnego promowania A4Academy;
b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności
regulujących problematykę przesyłania informacji handlowej, informowania odbiorców
o publikacji materiałów sponsorowanych oraz przetwarzanie danych osobowych;
c) samodzielnego realizowania przedmiotu prowadzonej współpracy;
d) zachowania w poufności informacji o wysokości należnej mu z tytułu niniejszym
współpracy prowizji, będącej podstawą do określenia wynagrodzenia na zasadach
wskazanych w §6 ust. 1 Regulaminu.
2. A4Academy niniejszym zobowiązuje się do:
a) zapewnienia Partnerowi dostępu w ramach Portalu do oprogramowania zliczającego
wynagrodzenie należne mu w toku niniejszej współpracy;
b) świadczenia na rzecz pozyskanych przez Partnera Klientów usług w standardzie nie
gorszym, niż w stosunku do pozostałych swoich klientów.
§6 [Wynagrodzenie]
1. Partner nabywa prawo do wynagrodzenia za każdego Klienta, który zakupi i w całości opłaci
oferowaną przez A4Academy usługę z użyciem Kodu. Wynagrodzenie stanowi iloraz kwot, jaką
pozyskani przez Partnera Klienci zapłacili w danym okresie rozliczeniowym A4Academy i
wyrażonej procentowo prowizji Partnera, ustalonej przez A4Academy przed rozpoczęciem
współpracy i określonej w ramach Portalu.
2. Prawo do wynagrodzenia zależne jest od otrzymania przez A4Academy zapłaty za zakupioną
przez Klienta usługę. W sytuacji, gdy po nabyciu usługi A4Academy zobowiązane będzie do
zwrócenia Klientowi zapłaconej przez niego ceny (np. w ramach odstąpienia od umowy czy
tzw. chargeback) należne Partnerowi wynagrodzenie ulegnie stosownemu pomniejszeniu. W
sytuacji, gdy Partner wypłacił już wynagrodzenie obejmujące kwotę o której mowa w zdaniu
poprzednim, roszczenia powyższe A4Academy będzie mogło potrącić od dalszych należnych
Partnerowi wynagrodzeń.
3. Rozliczenia z Partnerem prowadzone będą z wykorzystaniem aplikacji Payouts Service, do
której dostęp zagwarantuje Partnerowi A4Academy w ramach Portalu. A4Academy
zobowiązuje się do udzielenia koniecznego wsparcia Partnerowi tak w obsłudze w/w aplikacji,
jak i w celu wyjaśnienia jakichkolwiek jej awarii – powyższe nie wyłącza jednak zasady, iż
A4Academy nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania w/w oprogramowania.
4. Partner uprawniony jest do wypłaty wynagrodzenia w momencie, gdy jego łączna niewypłacona
kwota będzie równa bądź większa niż kwota 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100).
Wypłaty Partner może dokonać przy użyciu aplikacji, o której mowa w ust. 3, na wskazany
przez siebie rachunek bankowy.
5. Ostateczna kwota wynagrodzenia zostanie pomniejszona o koszty jego wypłaty, które
obciążają w całości Partnera.
6. Z uwagi na specyfikę współpracy, okresem rozliczeniowym jest czas między dokonaniem przez
Partnera kolejnych wypłat wynagrodzenia.
7. Wynagrodzenie wskazane w Regulaminie każdorazowo jest określone w kwocie brutto.
A4Academy oświadcza, iż z kwot w/w nie pobiera jakichkolwiek zaliczek na podatki obciążające
Partnera. Tym samym obowiązek uiszczenia wszelkich należności publiczno-prawnych
obciąża wyłącznie Partnera.
§7 [Zakończenie współpracy]
1. Partner uprawniony jest do zakończenia współpracy prowadzonej na podstawie Regulaminu w
jakimkolwiek czasie, bez okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania przyczyny. Rezygnacja
ze współpracy z A4Academy nie wyłącza uprawnienia Partnera do wypłaty zgromadzonego
wynagrodzenia – przy czym zakończenie współpracy w sytuacji, gdy należne i niewypłacone
Partnerowi wynagrodzenie jest niższe niż kwota wskazana w §6 ust. 4 Regulaminu jest
jednoznaczne ze zrzeczeniem się prawa do w/w.
2. A4Academy uprawnione jest do zakończenia współpracy z Partnerem w dowolnym momencie,
bez okresu wypowiedzenia oraz bez wskazania przyczyny. W sytuacji, o której mowa w zdaniu
poprzednim, A4Academy zobowiązane jest przy tym do umożliwienia Partnerowi wypłaty
należnego mu na dzień zakończenia współpracy wynagrodzenia – także w sytuacji, gdy kwota
ta jest niższa niż ta wskazana w §6 ust. 4.
3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 2, A4Academy może zakończyć współpracę z
Partnerem w dowolnym momencie, bez okresu wypowiedzenia, w przypadku naruszenia przez
Partnera postanowień Regulaminu, w szczególności zaś §4 ust. 2 – 4 lit. b, §5 lit. b, §5 ust. 1
lit. b – d Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w momencie
odebrania oświadczenia o zakończeniu współpracy Partner traci także prawo do
niewypłaconego wynagrodzenia.
§8 [Dane osobowe]
1. Przetwarzanie danych osobowych Partnerów odbywać się będzie na zasadach określonych w
RODO.
2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Partnerów będzie A4Academy.
Dane osobowe będą przetwarzane:
a. w celach bezpośrednio związanych z przedmiotem współpracy – tj. w ramach jej
rozpoczęcia, koordynacji i wypłaty wynagrodzenia – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO, przez okres trwania współpracy;
b. w celu spełnienia obowiązków ciążących na A4Academy w myśl powszechnie
obowiązujących przepisów prawa – tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, do
momentu wygaśnięcia w/w obowiązków;
c. w celu obrony przed roszczeniami jak i dochodzenia roszczeń własnych – tj. na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, do momentu utraty przydatności danych dla w/w
celu.
3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do rozpoczęcia
współpracy. Partner uprawniony jest do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych, a także do żądania: dostępu do dotyczących go danych osobowych, jak i ich
usunięcia, sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również uprawniony jest do
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do żądania przeniesienia danych.
Wszelkie zapytania bądź żądania, o których mowa w zdaniu poprzednim, Partner kierować
może na adres A4Academy, a także na adres e-mail: [email protected]
4. A4Academy zastrzega sobie prawo do przekazania powierzonych danych osobowych
podmiotom z nim współpracującym w zakresie niezbędnym do koordynacji współpracy, w
szczególności zaś w celu ustalenia należnego Partnerowi wynagrodzenia.
5. A4Academy informuje, iż Partner uprawniony jest do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na adres ul. Stawki 2, Warszawa 00-193.
§9 [Postanowienia końcowe]
1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie https://a4academy.pl/regulamin/
2. A4Academy zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu oraz zmiany stawek
wynagrodzenia i przyznawanego w ramach Kodu rabatu. Wprowadzane zmiany obowiązują
wraz z dniem ich ogłoszenia przez A4Academy, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w
nowym brzmieniu, o czym A4Academy poinformuje Partnerów bądź to w formie wiadomości email, bądź też poprzez stosowne ogłoszenie wyświetlane Partnerom po zalogowaniu się do
Portalu.
3. Wszelkie oświadczenia składane przez A4Academy i Partnera dla swojej ważności wymagają
zachowania formy co najmniej dokumentowej. Oświadczenia uznaje się za skutecznie złożone
pod warunkiem ich nadania na adresy e-mail:
a. dla A4Academy – [email protected];
b. dla Partnera – adres wskazany w ramach rejestracji w Portalu.
4. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie wraz z dniem 15.01.2021

A4® 2022 | Regulamin i polityka prywatności | Pomoc