Metabolizm; podstawy metabolizmu spoczynkowego i wysiłkowego