Zapis na egzamin MEiN

  1. Zdanie egzaminu w formie pisemnej jest wymagane do otrzymania zaświadczenia na wzorze MEiN. Wynika to z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)
  2. Wypełnienie formularza spowoduje rezerwację możliwości odbycia egzaminu w wybranym terminie.
  3. Egzaminy odbywają się w Krakowie, ul. Kapelanka 12, lub Kazimierza Morawskiego 5.
  4. Dokładny adres podajemy w mailu wysyłanym na kilka dni przed egzaminem.
  5. Po wypełnieniu formularza wyślemy do Ciebie mailowo potwierdzenie otrzymania wiadomości.
  6. Na kilka dni przed każdym terminem wyślemy również maila z prośbą o potwierdzenie rezerwacji terminu oraz wszelkimi informacjami organizacyjnymi.